Hem Årsmedlem Musikminnet Musikfrågesport Ordflätor Bingo Böcker Kontakt
Musik och hälsa Sjung! Visor att minnas Utantill Eterneller

Eterneller är traditionsrika blommor som efter torkning
behåller både form och färg.

För er som har möjlighet och intresse av odling i er
verksamhet kan kanske en liten eternellodling vara

rolig att pröva på i år?

Att odla eterneller i en kruka eller odlingslåda är lätt.

Det är inte svårare att odla eterneller än andra sommarblommor. Svårigheten att få vackra eterneller

efter torkning ligger mer i kunskapen om att skörda

blommorna i rätt tid och att torka dem på rätt sätt.

I den lilla skriften Eterneller finns det beskrivningar på

olika sätt att odla eterneller, frösådd, plantering, skörd

och torkning.

Vill du läsa boken? Klicka på bilden!
Boken finns också att köpa i bokhandeln.

Jag har gjort en speciell hemsida för eterneller och odling.

Så - vill du läsa mer om eternellodling är du välkommen till:

www.sideneternell.se

Anders Berglund

  

             Sällskapet Sideneternellens Vänner    

           Under många år har fröer av sideneterneller ​(Rhodanthe manglesii)

           inte gått att köpa i Sverige. Idag är det till och med så illa att fröer

           av roseneternell saluförs som sideneterneller.

           Sällskapet Sideneternellens Vänner har bildats för att öka intresset

           för odling av sideneterneller bland svenska odlare.

                   

       

Klicka på knappen så kommer du till hemsidan sideneternell.se!

                                                                  

Välkommen!


Sällskapet Sideneternellens Vänner

SSV

                                

                  

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se