Hem Årsmedlem Musikminnet Musikfrågesport Ordflätor Bingo Kontakt

Den försvunna eternellenRhodanthe_manglesii_(Drake).jpg

På 1980-talet var det inga problem att hitta fröer av Rhodanthe manglesii (sideneternell) i frökatalogerna i Sverige. Vid den här tiden gick sideneternellen under det botaniska namnet Helipterum manglesii och ibland Rhodanthe manglesii. Den något mer kända Roseneternellen benämndes då Helipterum roseum och ibland Acroclinium roseum.

Numera benämnes roseneternellen oftast som Rhodanthe chlorocephala – och förvirringen har tilltagit till den grad att de båda växterna helt har blandats samman. De senaste åren har sideneternellen försvunnit helt från den svenska marknaden.

2020 såldes det i Sverige fröpåsar från Lord Nelson med bild och text som handlade om sideneternell. Innehållet var dock frö från roseneterneller.

2022 var jag övertygad om att jag hittat rätt fröer i Nederländerna. Fröpåsen visade både bild och text på Rhodanthe manglesii & maculata "Miixed". Efter provsådd visade sig att påsen innehöll frö från roseneterneller.

2023 har roseneternellen och sideneternellen helt blandats samman. Nu säljs frö från roseneternell som om de vore sideneterneller i texten, men bilden visar roseneterneller.

Sideneternellen har nu fått en egen hemsida. Här återges den sanna historien om hur fröerna hämtades från Australien till England av James Mangles 1831.

Välkommen till www.sideneternell.se

Skam den som ger sig...

När detta skrives är det april 2023.

Att köpa frö från sideneterneller är tyvärr inte längre möjligt i Sverige - eller för den delen i övriga Europa heller. I sideneternellens hemland Australien saluförs den av många fröhandlare. De allra flesta skickar dock inga fröer utomlands, med ett undantag: Australian Seeds.

Från Australian Seeds har jag nu beställt 12 gram av Rhodanthe manglesii - Pink Sunray. För att kunna få hem fröerna till Sverige har jag köpt ett sundhetsintyg (phytosanitary certificate). Jag har också kontaktat importkontrollen på Jordbruksverket och fått veta att försändelserna ibland fastnar i tullen eller i posten.

Fortsättning följer... om fröerna når mig snart och det verkligen är sideneterneller hoppas jag kunna så dem i år.

Eterneller

Eterneller är traditionsrika blommor som efter torkning
behåller både form och färg.

För er som har möjlighet och intresse av odling i er
verksamhet kan kanske en liten eternellodling vara

rolig att pröva på i år?

Att odla eterneller i en kruka eller odlingslåda är lätt.

Det är inte svårare att odla eterneller än andra sommarblommor. Svårigheten att få vackra eterneller

efter torkning ligger mer i kunskapen om att skörda

blommorna i rätt tid och att torka dem på rätt sätt.

I den lilla skriften Eterneller finns det beskrivningar på

olika sätt att odla eterneller, frösådd, plantering, skörd

och torkning.

Jag har gjort en speciell hemsida för eterneller och odling.

Där kan du läsa skriften som PDF.

Välkommen till www.statice.se

Anders Berglund

                  

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se