Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt

Visor att minnas - Gamla visor och skillingtryck  

Fjärde samlingen

Melodier i midiformat                                                                                          Läs häftet

121. Sommerkvetter

122. En sjöman älskar havets våg

123. Jungman Jansson

124. Halta Lottas krog

125. Per Spelman

126. Köpenhamnsresan

127. När skämtet tar ordet

128. Kaffetåren

129. Kaffe utan grädde

130. Vi dricker kaffe

131. Polkan går

132. Brahms vaggsång

133. Mozarts vaggsång

134. Sov mitt lilla yllegarn

135. Vyssa lulla litet barn

136. Gamla farmor skrynklig är och grå

137. Mormor

138. Drinkarflickans död

139. Lejonbruden

140. I låga ryttartorpet

141. Hösten är kommen

142. Staffan stalledräng

143. Sankt Staffans visa

144. Sancta Lucia

145. God morgon mitt herrskap

146. Lusse lelle

147. Det är en ros utsprungen

148. Nu tändas tusen juleljus

149. Liten julvisa

150. Nu så kommer julen

151. Klang min vackra bjällra

152. Gå Sion din Konung att möta

153. Bereden väg för Herran

154. Dotter Sion

155. Hosianna

156. O, helga natt

157. Stilla natt

158. Ett barn är fött på denna dag

159. När juldagsmorgon glimmar

160. För forna, flydda dar

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se