Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Produkter Butik Kontakt
Sångskatten Tre i rad Frågesportkort Vishäften Böcker

Musikaliskt idéhäfte

Musikaliskt idéhäfte innehåller tips och idéer för

sångstunder på äldreboenden och dagverksamheter.

Här finns ett fylligt kapitel om vår gemensamma

sångskatt. Det finns också tips om hur det går till

att ordna enkla sångstunder i små grupper på en avdelning.

Allmänt bemötande, bordsplacering och vilka sånger

som brukar gå bra att sjunga tillsammans tas också

upp i häftet.

Sist i idéhäftet finns också en studieplan.

Den kan användas som underlag för en

studiecirkel med fem sammankomster.

1. Musiken och minnet

2. Sångstunden - kommunikation och bemötande

3. Vår gemensamma sångskatt

4. Konsten att sjunga och spela utantill

5. Sammanfattning och fortsättning

                                    

         Musik att minnas     Källslätten 12    647 91 Mariefred         anders.berglund@musikattminnas.se      www.musikattminnas.se