Hem Årsmedlem Sångskatten Musikfrågesport Ordflätor Sjung! Butik Kontakt
Allt har sin tid Vet du inte vem Evert Taube är??? Äldreomsorgen

musikminnet.se

Jag vet att det finns många som tycker

om att sjunga och spela tillsammans.

Därför har jag gjort en särskild sida till

er som jag kallar Musikminnet

Den är  tänkt att vara ett stöd för dig som

vill ordna sångstunder på ett äldreboende

eller en dagverksamhet.

Här finns sångtexter både med och utan

ackord – färdiga att skrivas ut i så många

exemplar du behöver till din grupp.

Till att börja med lägger jag upp vissamlingen

Visor att minnas Del 1 med tillhörande ljudfiler.

Härifrån kan du skriva ut vilka sånger du vill.

Om du inte känner till melodin har jag sjungit

sångerna som det ska gå att lyssna på direkt

från hemsidan.

Under rubriken Vishäften hos Musikminnet

hittar du flera häften i PDF som du kan läsa

och skriva ut sånger från.

Allt är fritt och gratis att använda till sångstunder

i äldreomsorgen.

     

Om du klickar på loggan lämnar du Musik att minnas.

I så fall: Välkommen tillbaka!

         Musik att minnas     Källslätten 12    647 91 Mariefred         anders.berglund@musikattminnas.se      www.musikattminnas.se