Hem Årsmedlem Musikfrågesport Ordflätor Bingo Melodiminnen Butik Kontakt
Musik och hälsa Sjung! Visor att minnas Utantill

Ordspråk och ordstäv

Har man sagt A ... ...får man säga B!

Så här är nästan alla ordspråk uppbyggda.

Ett första led - och sedan ett andra med själva knorren.

 

Läs det första ledet - och låt någon annan fylla i resten!

Unga och gamla över hela landet ger samma svar.

Det är som att trycka på en knapp!

 

Frågesportlådan innehåller material till 400 ordspråk

och talesätt i kortformat.

Men inte kan vi väl 400 ordspråk och talesätt?

Nej, vi kan förstås många fler....

Törs Ni pröva om det stämmer?

 Friskt vågat - är hälften vunnet!

Frågorna är samlade i en PDF med 50 A4-ark med

åtta tipsfrågor på varje. Klipp isär korten efter de

streckad linjerna!

Klicka på bilden för att öppna Ordspråk och ordstäv!

                                                                         Musik att minnas           www.musikattminnas.se